VISIE

Academie voor Podiumkunsten staat voor kwalitatief, creatief en inspirerend kunstonderwijs voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen. Onderwijs is een belangrijke hefboom voor persoonlijke ontwikkeling en sociale mobiliteit en daarop zetten wij vanuit kunst en cultuur dagelijks hard op in. Met een 85-tal professionele leerkrachten en een 10-tal ondersteunende medewerkers bouwen we samen in onze stad aan een sterk cultureel en kunstig participatieveld binnen de sector van de amateurskunsten. Daarbovenop zorgen we ook voor een doorstroom naar professionele carrières, ondersteund en gestimuleerd vanuit het lerarenkorps.